Slide

Pari- ja perheterapia

Kandelan pariterapian tavoitteena on auttaa pariskuntia löytämään uusia näkökulmia ja ratkaisukeinoja parisuhteen erilaisiin haasteisiin ja vaikeuksiin. Vaikeudet voivat olla yhteisiä tai puolisoiden yksilöinä kokemia ongelmia.

Perheterapiassa puolestaan tarkastellaan ja hoidetaan perheen sisäisiä ongelmia. Jokainen vanhempi voi kohdata mitä erilaisimpia vanhemmuuteen liittyviä haasteita, jotka voivat koskettaa koko perhettä tai yksittäistä jäsentä. Perheterapiassa pyritään löytämään keinoja, joilla voidaan helpottaa perheen sisäistä vuorovaikutusta ja siten löytää uusia toimintatapoja, joiden avulla koko perhe tai sen yksittäinen jäsen voi paremmin.

Tarjoamme myös apua vanhemmuuteen liittyviin kysymyksiin, kuten vanhemman omaan jaksamiseen, kasvatuksellisiin haasteisiin tai lapsen ja nuoren kasvuun sekä kehitykseen liittyviin kysymyksiin.