Slide

Keitä me olemme

Kandela on valtakunnallinen terapia- ja työyhteisöpalveluja tarjoava yritys, joka tarjoaa monipuolista terapeuttista tukea erilaisissa elämäntilanteissa oleville nuorille, aikuisille, perheille ja ryhmille. Kandela kokoaa alleen kolmen setlementin; Helsingin, Oulun ja Tampereen tarjoamia terapiapalveluita. Kandelassa kehittämme uusia palveluja terapiatyön kentässä yhdessä ammattitaitoisten terapeuttiemme ja työnohjaajiemme kanssa.

Kandelan perustivat vuonna 2020 kolme Setlementtiä, joilla on pitkä ja laaja-alainen kokemus erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa olevien ihmisten auttamisesta. Palvelut ovat saatavilla myös etäyhteyden kautta.

Kandelan perustajat, Loisto setlementti ry, Vuolle Palvelut Oy ja Pirkanmaan Setlementtipalvelut Oy, vastaavat palvelun tuottamisesta ja sen laadusta. Tavoitteemme on tuottaa ihmisille asiantuntevaa ja heidän omia voimavaroja vahvistavaa palvelua. Kaikki asiantuntijamme ovat alansa osaavia ammattilaisia, joiden toiminnan ytimessä on luottamuksellinen vuorovaikutussuhde asiakkaan kanssa.

Noudatamme valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan (ETENE) esittämää terveydenhuolloin yhteistä arvopohjaa ja periaatteita, joita ovat: oikeus hyvään hoitoon, ihmisarvon kunnioitus, itsemääräämisoikeus, oikeudenmukaisuus, hyvä ammattitaito ja hyvinvointia edistävä ilmapiiri sekä yhteistyö ja keskinäinen arvonanto.