Slide

Ryhmäterapia

Kandelassa toteutetaan kysynnän ja resurssien mukaan myös erilaisia terapiaryhmiä. Ryhmäterapia voidaan toteuttaa erilaisten menetelmien, kuten tanssi- ja liiketerapian, musiikkiterapian tai kuvataideterapian keinoin. Ryhmäterapian lähtökohtana voi olla esimerkiksi vertaisuuden kokemus, kuten vaikkapa masentuneisuus, menetyksen kokemukset sekä haasteet vuorovaikutussuhteissa. Lähtökohtana voi olla myös jokin tavoite, jota kohti yhdessä halutaan kulkea. Tuo tavoite voi liittyä esim. itsetuntemuksen kasvamiseen, turvan tunteen ja omien rajojen vahvistumiseen, kuten myös yleisen hyvinvoinnin ja voimavarojen lisääntymiseen. Kandelan terapiaryhmiin ei saa Kelan kuntoutustukea. Ryhmien ohjaajina toimivat koulutetut terapeutit, joilla on pitkä kokemus myös ryhmien kanssa tehtävästä työstä.