Slide

Prosessikonsultaatio

Prosessikonsultaatio on filosofia ja asenne tai lähestymistapa auttamisprosessiin – ei siis pelkkä työskentelymenetelmä. Työelämän kehittämisessä prosessikonsultin kumppanina voi olla niin yksilö, ryhmä, työyhteisö kuin koko organisaatio. Käytännön toimintana prosessikonsultaatio voi sisältää johdon ja prosessikonsultin välisiä sparrauskeskusteluja, työyhteisön kehittämistyöpajoja tai ryhmän fasilitointia. Keinot sovitaan asiakkaan kanssa aina räätälöidysti pulmatilanne ja kehittämisresurssit huomioiden.

Prosessikonsultaation tyypillisiä lähtötilanteita ovat esim. muutosjohtamiseen, organisaation kehittämiseen tai työyhteisön kriisitilanteiden ratkaisemiseen kytkeytyvät pulmat.

Prosessikonsultin tehtävänä ei ole antaa ratkaisuja – hän voi vain auttaa asiakasta löytämään ratkaisun ongelmaansa. Prosessikonsultti auttaa asiakasta identifioimaan, mitä asioita on syytä kehittää ja millä tavoin. Hän myös opettaa asiakasta tunnistamaan ja käsittelemään omia vahvuuksia ja heikkouksia. Prosessikonsultaation tavoitteena on paitsi auttaa asiakasta ratkaisemaan ongelmat, niin myös tukea sellaisten taitojen kehittämisessä, että asiakas pystyy ehkäisemään uusien ongelmatilanteiden syntymistä.  Prosessikonsultoinnissa on aina kyse yhteistyösuhteesta ja sen toimivuus perustuu keskinäiseen luottamukseen.