Slide

Arvomme

Kandelan toiminta pohjautuu kansainvälisiin setlementtiarvoihin, joita ovat yhteisöllisyyden voimistavaan vaikutukseen uskominen, yksilön kunnioittaminen kaikissa tilanteissa sekä moninaisuuden arvostaminen.

Setlementtiyhdistysten työmuotoihin kuuluu esimerkiksi lapsi- ja nuorisotyö, seniori- ja vanhustyö, vaikeat elämäntilanteet ja kriisityö sekä kansalaistoiminta ja opinto- ja kulttuuritoiminta. Paikallisyhdistykset ovat kymmeniä vuosia tehneet matalan kynnyksen palvelutoimintaa erilaisissa vaikeissa elämäntilanteissa olevien ihmisten tukemiseksi.

Suomessa tämän poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattoman liikkeen työ on alkanut jo vuonna 1918, jolloin ensimmäinen Setlementtitalo perustettiin Helsingin Kallioon. Setlementtityön tavoite on edistää yhdenvertaisuutta, moniarvoisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Alusta saakka liike on kehittänyt ihmisten tarpeisiin vastaavia käytännönläheisiä toimintamuotoja, samalla uudistuen rohkeasti ajan vaatimusten sekä asiakkaiden toiveiden mukaan.