Slide

Työyhteisöpalvelut

Kandelan työyhteisöpalvelut tarjoavat välineitä työn ja työyhteisöjen tarkasteluun ja kehittämiseen. Työyhteisöpalveluista voi yksilötasolla saada keinoja työn kuormittavuuden säätelyyn, ammatilliseen kasvuun ja kehittymiseen sekä oman työn parempaan ymmärtämiseen. Organisaatiotasolla palvelut keskittyvät työyhteisöjen haastavien tilanteiden kohtaamiseen ja korjaamiseenkin, työn tarkasteluun ja kehittämiseen sekä tuotteiden, palveluiden ja tulosten parantamiseen.