Slide

Palvelut

Työyhteisöpalvelut

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Lue lisää

Prosessikonsultaatio

Prosessikonsultaatio on filosofia ja asenne tai lähestymistapa auttamisprosessiin – ei siis pelkkä työskentelymenetelmä. Työelämän kehittämisessä prosessikonsultin kumppanina voi olla niin yksilö, ryhmä, työyhteisö kuin koko organisaatio. Käytännön toimintana prosessikonsultaatio voi sisältää johdon ja prosessikonsultin välisiä sparrauskeskusteluja, työyhteisön kehittämistyöpajoja tai ryhmän fasilitointia. Keinot sovitaan asiakkaan kanssa aina räätälöidysti pulmatilanne ja kehittämisresurssit huomioiden.

Lue lisää

Terapiapalvelut

Aikuisten psykoterapia

Kandela tarjoaa psykoterapiapalveluita kaiken ikäisille aikuisille elämäntilanteesta riippumatta. Psykoterapiassa käytämme tarvittaessa menetelmiä, kuten erilaisia helpottavia harjoitteita, jotta oireita tuottavia toimintatapoja voidaan tunnistaa ja muuttaa. Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä henkilön valmiuksia ratkaista ongelmia itse.

Lue lisää

Nuorten psykoterapia

Kandela tarjoaa psykoterapiaa 16 – 29 -vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille. Psykoterapiassa on mahdollista käsitellä vaikeita kokemuksia luottamuksellisesti ja löytää niihin ratkaisuja.

Lue lisää

Aikuisten tuki- ja kriisikäynnit

Kandelasta saat apua matalalla kynnyksellä elämän haastekohtiin ja erilaisiin psyykkisiin ongelmiin joko lyhyt- tai pitkäkestoisesti. Voit esimerkiksi varata vain yhden tai muutaman tukikäynnin oman elämäntilanteesi selvittämiseksi ja mahdollisen jatkohoidon kartoittamiseksi. Voit yhdessä Kandelan ammattilaisen kanssa sopia tukikäynneistä myös pidemmälläkin aikavälillä.

Lue lisää

Muut palvelut

TRE-menetelmä on luonnollinen, nopeasti vaikuttava kehollinen palautumismenetelmä stressin ja jännitysten aiheuttamaan kuormittuneisuuteen. Se perustuu kehon luontaiseen kykyyn palautua ylikuormitustiloista lihasvärinällä ja tärinällä. Palautumisrefleksi aktivoituu harjoituksessa lonkankoukistajista ja hakeutuu harjoittelutoistojen myötä kehon eri kireyksiin. Elimistö purkaa kuormitusta lihaksistosta ja lihaskalvoista sekä palauttaa hermostoa ja aivoja normaalitilaansa.

EMDR-terapia antaa sinulle mahdollisuuden vaikeiden kokemusten ja nykyisyyttä häiritsevien muistojen työstämiseen.
Menetelmän käyttö voi merkittävästi nopeuttaa traumaattisesta tapahtumasta toipumista ja vähentää kokemaasi stressiä menneisyyden tapahtumista.

Sinulle tulee realistisempi näkemys menneisyyden tapahtumasta, ja hän voit levollisemmin ajatella tapahtunutta yhtenä osana elämänhistoriaasi.

Muutokset tapahtuvat mielikuvissa, tunteissa, kehossa ja uskomuksissa

Ratkaisukeskeinen terapia

Ratkaisukeskeisessä terapiassa korostetaan yksilön voimavaroja ja terapian pääpaino on nykyisyyden ja tulevaisuuden käsittelyssä menneisyyden sijaan. Osa Kandelan ratkaisukeskeisistä terapeuteista ovat Valviran laillistamia terapeutteja. Paikkakuntakohtaisista tiedoista löydät terapeuttien pätevyydet.

Lue lisää

Seksuaalineuvonta

Seksuaalineuvonta on seksuaalisuuteen liittyvää neuvontaa, tiedon jakamista ja ohjausta. Seksuaalineuvonnan tarkoituksena on tarjota tilaisuus keskustella seksuaalisuuteen, seksiin, sukupuolisuuteen ja ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa, sekä yhdessä asiakkaan kanssa pohtia ratkaisuja mahdolliseen ongelmaan.

Lue lisää