Slide

Palvelut

Työyhteisöpalvelut

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Lue lisää

Prosessikonsultaatio

Prosessikonsultaatio on filosofia ja asenne tai lähestymistapa auttamisprosessiin – ei siis pelkkä työskentelymenetelmä. Työelämän kehittämisessä prosessikonsultin kumppanina voi olla niin yksilö, ryhmä, työyhteisö kuin koko organisaatio. Käytännön toimintana prosessikonsultaatio voi sisältää johdon ja prosessikonsultin välisiä sparrauskeskusteluja, työyhteisön kehittämistyöpajoja tai ryhmän fasilitointia. Keinot sovitaan asiakkaan kanssa aina räätälöidysti pulmatilanne ja kehittämisresurssit huomioiden.

Lue lisää

Muut palvelut

Aikuisten tuki- ja kriisikäynnit

Kandelasta saat apua matalalla kynnyksellä elämän haastekohtiin ja erilaisiin psyykkisiin ongelmiin joko lyhyt- tai pitkäkestoisesti. Voit esimerkiksi varata vain yhden tai muutaman tukikäynnin oman elämäntilanteesi selvittämiseksi ja mahdollisen jatkohoidon kartoittamiseksi. Voit yhdessä Kandelan ammattilaisen kanssa sopia tukikäynneistä myös pidemmälläkin aikavälillä.

Lue lisää

Ratkaisukeskeinen terapia

Ratkaisukeskeisessä terapiassa korostetaan yksilön voimavaroja ja terapian pääpaino on nykyisyyden ja tulevaisuuden käsittelyssä menneisyyden sijaan. Osa Kandelan ratkaisukeskeisistä terapeuteista ovat Valviran laillistamia terapeutteja. Paikkakuntakohtaisista tiedoista löydät terapeuttien pätevyydet.

Lue lisää