Slide

Aikuiset

Kandela tarjoaa psykoterapiapalveluita kaiken ikäisille aikuisille elämäntilanteesta riippumatta. Psykoterapiassa käytämme tarvittaessa menetelmiä, kuten erilaisia helpottavia harjoitteita, jotta oireita tuottavia toimintatapoja voidaan tunnistaa ja muuttaa. Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä henkilön valmiuksia ratkaista ongelmia itse.  Tavoitteena on, että voit luottaa omiin kykyihisi ja taitoihisi oman elämäsi suhteen siten, että voit elää omannäköistä elämää ja seistä omilla jaloillasi. Itsetuntemuksen lisääntyminen ja oman itsensä ymmärtäminen lievittävät psyykkisiä oireita.

Psykoterapian on osoitettu olevan vaikuttava hoitomuoto useiden eri psyykkisten häiriöiden hoidossa. Sitä voidaan käyttää myös lääkehoitoon yhdistettynä. Psykoterapiaa on useita eri suuntauksia. Kandelan terapeuttien esittelyjen kohdalta löydät terapeuttien koulutukset ja suuntaukset. Tutkimuksien mukaan psykoterapian onnistumisen kannalta tärkeää on terapeutin ja asiakkaan välinen vuorovaikutus ja yhteistyösuhde.

Psykoterapeutti on määritelty Suomessa terveydenhuollon ammattihenkilöksi. Psykoterapiaa ohjaavat asiakas- ja potilastyötä koskevat lait, asetukset ja ammattikäytännöt sekä eettiset periaatteet.