Slide

Vanhempain ohjaus

Vanhempien ohjauskäynneillä voidaan käsitellä laajasti vanhemmuuteen liittyviä kysymyksiä. Tällaisia ovat esimerkiksi vanhemman oma jaksaminen, kasvatukselliset haasteet tai lapsen ja nuoren kasvuun sekä kehitykseen liittyvät kysymykset. Kun nuorelle myönnetään psykoterapia Kelan kuntoutuksena, kuuluu niihin usein omia käyntejä myös vanhemmalle. Vanhemmat voivat sopia nuoren oman psykoterapeutin kanssa, onko vanhempia ja nuorta tapaava henkilö sama. Tapaamisia voidaan järjestää yhdessä ja/ tai erikseen nuoren kanssa. Tärkeää on, että vanhemmat saavat tukea omaan vanhemmuuteensa, jotta he voivat tukea omaa lastaan. Jos vanhempien ohjaus liittyy nuoren kuntoutuspsykoterapiaan, siihen on mahdollista hakea Kelalta tukea.