Slide

Pariterapia

Pariterapian tavoitteena on auttaa pariskuntia löytämään uusia näkökulmia ja ratkaisukeinoja parisuhteen vaikeuksiin, joita voivat olla esimerkiksi uskottomuus, erotilanteet, vuorovaikutusongelmat, seksuaalisuuteen liittyvät haasteet sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen haasteet. Vaikeudet voivat olla myös puolisoiden yksilöinä kokemia ongelmia.  Terapeutti antaa mahdollisuuden avoimeen ja turvalliseen keskusteluun pariskuntien välillä. Sanotaan, että vanhempien parisuhde on lapsen koti. Pariterapialla vaikutetaan näin ollen koko perheen hyvinvointiin. Pariterapian avulla on myös mahdollista vähentää avioerojen tuomia henkisiä ja taloudellisia vaikutuksia.

Paripsykoterapiaan on mahdollista saada Kelan kuntoutuspsykoterapiatukea.