Slide

Seksuaalineuvonta

Seksuaalineuvonta on seksuaalisuuteen liittyvää neuvontaa, tiedon jakamista ja ohjausta. Seksuaalineuvonnan tarkoituksena on tarjota tilaisuus keskustella seksuaalisuuteen, seksiin, sukupuolisuuteen ja ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa, sekä yhdessä asiakkaan kanssa pohtia ratkaisuja mahdolliseen ongelmaan. Joskus muuttuvat elämäntilanteet ja –kriisit haastavat seksuaalisuuden ja keskustelu seksologian ammattilaisen kanssa voi selkiinnyttää tilannetta. Seksuaalineuvojan vastaanotolle voi hakeutua yksin tai yhdessä kumppanin kanssa. Tavallisesti neuvontatyöskentely kestää noin 1-3 kertaa.

Aina käynnit seksuaalineuvojalla eivät ole riittäviä, vaan seksuaalisuuteen liittyvien kysymysten pohtiminen ja ratkaisu vaativat pidempää työskentelyä. Silloin on mahdollista varata aika seksuaaliterapiaan, jossa kartoitetaan tilannetta tarkemmin ja pohditaan kysymyksiä syvemmin.