Slide

Palvelut

Psykoterapiapalvelut

Kandelan palveluvalikoimaan kuuluvat muun muassa yksilö-, pari- ja perhepsykoterapiapalvelut, joihin on mahdollista hakeutua joko itsemaksavana tai Kelan tuella kuntoutuspsykoterapiana. Kuntoutuspsykoterapiaan hakeutuminen tapahtuu lääkärin kautta, sillä KELAn tukeman kuntoutuspsykoterapian edellytyksinä ovat muun muassa lääkärin tekemä diagnoosi ja riittävän pitkä hoitosuhde.

Muut palvelut

Kandelan palveluvalikoimaan kuuluvat myös vanhempainohjaus ja tuki- ja kriisikäynnit.

Pariterapia

Pariterapian tavoitteena on auttaa pariskuntia löytämään uusia näkökulmia ja ratkaisukeinoja parisuhteen vaikeuksiin, joita voivat olla esimerkiksi uskottomuus, erotilanteet, vuorovaikutusongelmat, seksuaalisuuteen liittyvät haasteet sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen haasteet. Vaikeudet voivat olla myös puolisoiden yksilöinä kokemia ongelmia.  Terapeutti antaa mahdollisuuden avoimeen ja turvalliseen keskusteluun pariskuntien välillä.

Lue lisää

Perheterapia

Perheitä on monenlaisia – ydinperheiden lisäksi Kandela auttaa myös sateenkaariperheitä ja uusperheitä yhdenvertaisesti. Perheterapiaan hakeutumisen syynä voi olla esimerkiksi lapsen syntymä, lasten kasvattaminen, haasteet nuoruusikäisen kanssa, vanhempien väliset suhteet, perheenjäsenen vakava sairastuminen tai kuolema. Perheterapiaan voi hakeutua koko perhe tai perheen yksittäiset jäsenet eri kokoonpanoilla.

Lue lisää

Aikuisten tuki- ja kriisikäynnit

Kandelasta saat apua matalalla kynnyksellä elämän haastekohtiin ja erilaisiin psyykkisiin ongelmiin joko lyhyt- tai pitkäkestoisesti. Voit esimerkiksi varata vain yhden tai muutaman tukikäynnin oman elämäntilanteesi selvittämiseksi ja mahdollisen jatkohoidon kartoittamiseksi. Voit yhdessä Kandelan ammattilaisen kanssa sopia tukikäynneistä myös pidemmälläkin aikavälillä.

Lue lisää

Nuorten tuki- ja kriisikäynnit

Nuoruusikä on suurten muutosten aikaa, niin fyysisesti kuin psyykkisesti. Huolet tai haasteet liittyvät usein sosiaalisiin suhteisiin, itsetuntoon, opiskeluista tuleviin paineisiin, mielialaan tai tunne-elämän vaikeuksiin. Tämä voi näkyä nuoren elämässä monenlaisina psyykkisinä vaikeuksina: ahdistuneisuutena, alakuloisuutena, masentuneisuutena, ärtyneisyytenä, päihteiden käyttönä tai koulunkäyntivaikeutena. Myös jokin kriisi, kuten esimerkiksi perheenjäsenen menetys, fyysisen tai seksuaalisen väkivallan kokemus tai kiusaamisen kokemus voivat olla laukaisevana tekijänä psyykkisten vaikeuksien kohdalla.

Lue lisää

Vanhempain ohjaus

Vanhempien ohjauskäynneillä voidaan käsitellä laajasti vanhemmuuteen liittyviä kysymyksiä. Tällaisia ovat esimerkiksi vanhemman oma jaksaminen, kasvatukselliset haasteet tai lapsen ja nuoren kasvuun sekä kehitykseen liittyvät kysymykset. Kun nuorelle myönnetään psykoterapia Kelan kuntoutuksena, kuuluu niihin usein omia käyntejä myös vanhemmalle. Vanhemmat voivat sopia nuoren oman psykoterapeutin kanssa, onko vanhempia ja nuorta tapaava henkilö sama. Tapaamisia voidaan järjestää yhdessä ja/ tai erikseen nuoren kanssa.

Lue lisää