Slide

Palvelut

Terapiapalvelut

Kandelan palveluvalikoimaan kuuluvat muun muassa psyko- ja seksuaaliterapiapalvelut, niitä tukevat musiikki-, taide- ja muut terapiapalvelut sekä yksilö- ja työnohjauspalvelut Oulussa, Helsingissä sekä Tampereella. Tutustu palveluvalikoimaamme tarkemmin oheisesta valikosta.

Nuorten psykoterapia

Kandela tarjoaa psykoterapiaa 16 – 29 -vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille. Psykoterapiassa on mahdollista käsitellä vaikeita kokemuksia luottamuksellisesti ja löytää niihin ratkaisuja.

Lue lisää

Nuorten tuki- ja kriisikäynnit

Nuoruusikä on suurten muutosten aikaa, niin fyysisesti kuin psyykkisesti. Huolet tai haasteet liittyvät usein sosiaalisiin suhteisiin, itsetuntoon, opiskeluista tuleviin paineisiin, mielialaan tai tunne-elämän vaikeuksiin. Tämä voi näkyä nuoren elämässä monenlaisina psyykkisinä vaikeuksina: ahdistuneisuutena, alakuloisuutena, masentuneisuutena, ärtyneisyytenä, päihteiden käyttönä tai koulunkäyntivaikeutena. Myös jokin kriisi, kuten esimerkiksi perheenjäsenen menetys, fyysisen tai seksuaalisen väkivallan kokemus tai kiusaamisen kokemus voivat olla laukaisevana tekijänä psyykkisten vaikeuksien kohdalla.

Lue lisää

Taideterapia

Taideterapia on taiteellista itseilmaisua hyödyntävä terapiamuoto. Välineenä voidaan käyttää monia taiteen muotoja kuten musiikkia, tanssia, teatteria ja kuvataiteita. Taideterapia sopii kaikille ihmisille, eikä siinä edellytetä taiteellista osaamista. Myös erityisryhmät, joille kielellinen itseilmaisu on hankalaa, voivat hyötyä taideterapioista. Kandelan palveluihin kuuluu musiikkiterapia, tanssi- ja liiketerapia sekä kuvataideterapia.

Lue lisää