Slide

Työyhteisösovittelu

Työyhteisösovittelija auttaa työyhteisökonfliktissa riidan osapuolia löytämään kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun. Sovittelun kohteena voi olla kaksi ihmistä, tiimi tai suurempi ryhmä. Sovittelija ei osallistu erimielisyyden ratkaisuun, vaan toimii välittäjänä ja tukena siihen, että riidan osapuolet yhdessä ratkaisevat tilanteen.

Sovittelussa on tärkeää, että kaikki tulevat kuulluksi ja on tilaa tunteiden käsittelyyn ja arvokeskusteluun. Sovittelija ohjaa prosessia, jonka tavoitteena on saada aikaan sopimus, jonka kaikki osapuolet hyväksyvät. Onnistuneen sovittelun jälkeen työyhteisössä on työrauha, vuorovaikutustaidot ovat kohentuneet ja työilmapiiri on parantunut.