Slide

Nuoret

Nuoruusikä on suurten muutosten aikaa, niin fyysisesti kuin psyykkisesti. Huolet tai haasteet liittyvät usein sosiaalisiin suhteisiin, itsetuntoon, opiskeluista tuleviin paineisiin, mielialaan tai tunne-elämän vaikeuksiin. Tämä voi näkyä nuoren elämässä monenlaisina psyykkisinä vaikeuksina: ahdistuneisuutena, alakuloisuutena, masentuneisuutena, ärtyneisyytenä, päihteiden käyttönä tai koulunkäyntivaikeutena. Myös jokin kriisi, kuten esimerkiksi perheenjäsenen menetys, fyysisen tai seksuaalisen väkivallan kokemus tai kiusaamisen kokemus voivat olla laukaisevana tekijänä psyykkisten vaikeuksien kohdalla. Näitä asioita nuori voi tulla pohtimaan Kandelan asiantuntijan kanssa joko yksin tai perheensä kanssa. Tapaamisissa pohditaan mahdollista jatkohoitoa yhdessä. Joskus yksikin käynti voi antaa riittävän avun ja helpottaa tilannetta tai auttaa huolen asettamisessa oikeisiin mittasuhteisiin.