Slide

Aikuiset

Kandelasta saat apua matalalla kynnyksellä elämän haastekohtiin ja erilaisiin psyykkisiin ongelmiin joko lyhyt- tai pitkäkestoisesti. Voit esimerkiksi varata vain yhden tai muutaman tukikäynnin oman elämäntilanteesi selvittämiseksi ja mahdollisen jatkohoidon kartoittamiseksi. Voit yhdessä Kandelan ammattilaisen kanssa sopia tukikäynneistä myös pidemmälläkin aikavälillä. Tapaamiset voidaan toteuttaa joko kasvotusten tai etäyhteydellä.  Tukikäynnillä saat tukea ja apua akuuttiin ongelmaan, kriisiin tai muuhun elämäntilanteeseesi liittyvään ajankohtaiseen asiaan, joita voivat olla esimerkiksi ero, ammatilliset kriisit, menetykset, ongelmat ihmissuhteissa tai äkillinen traumaattinen kokemus.