Ratkaisukeskeinen taideterapia

Ratkaisukeskeisessä taideterapiassa yhdistyvät kuvallinen ilmaisu ja ratkaisukeskeisen psykoterapian työmenetelmät.  Kuvallisen ilmaisun ja voimavaralähtöisen ratkaisukeskeisen ohjauksen avulla tuetaan asiakkaita esimerkiksi elämän- ja arjenhallinnan haasteissa, peloissa, syömishäiriöissä, kriiseissä, työuupumuksessa, pitkäaikaissairauksissa, työttömyydessä, avioerossa, itsetunnon vahvistamisessa, elämän tuomissa muutostilanteissa, stressihallinnassa ja ihmissuhteissa. Ratkaisukeskeinen taideterapia auttaa voimaantumaan ja kohtaamaan itsensä vahvempana, se lisää toivoa, toimijuutta ja itsearvostusta.

Lue lisää