Slide

Valtakunnallinen terapia- ja työyhteisöpalveluja tarjoava Kandela sekä alle 35-vuotiaille syöpään sairastuneille tukea valtakunnallisesti tarjoava Sylva ry ovat aloittaneet yhteistyön. Tavoitteena on tarjota syöpää sairastaville nuorille ja nuorille aikuisille matalan kynnyksen keskustelutukea sairauden eri vaiheissa.

Terapiaan pääseminen on valitettavasti vaikeutunut tänä päivänä hyvin paljon. Jonot ovat pitkiä ja apua joutuu pahimmillaan odottamaan jopa kuukausia. Yhteistyömme tavoitteena oli luoda joustava malli, joka mahdollistaa syöpään sairastuneiden nuorten ja nuorten aikuisten sekä heidän läheistensä pääsyn palvelun piiriin ilman tarpeetonta odottamista, Kandelan hallituksen puheenjohtaja Jussi Kemppainen kuvailee.

Syöpään sairastuminen on kriisi sairastuneelle ja hänen läheisilleen. Yksi hyvä keino käsitellä sairautta on keskustelutuki, jolla voidaan tarjota apua ja näkökulmia sairauden eri vaiheissa. Kandela tarjoaa valtakunnallisesti terapia- ja työyhteisöpalveluita, sekä monipuolista terapeuttista tukea erilaisissa elämäntilanteissa oleville nuorille, aikuisille, perheille ja ryhmille. Sylvan kautta Kandelasta on mahdollista saada matalan kynnyksen keskustelutukea 1-5 kertaa.

Syöpään sairastuneet nuoret ja nuoret aikuiset ovat puhuneet paljon siitä, kuinka keskustelutukea on vaikea saada etenkin hoitojen päättymisen jälkeen. Monesti hoidot “hoidetaan pois alta” ja hoitojen jälkeen tuleekin tarve käydä kaikkea läpi. Myös lähestyvät kontrollit saattavat herättää tarpeen keskustelulle, mutta aktiivista hoitokontaktia ei välttämättä enää ole, kertoo Sylva ry:n Niina Vilkman.

Yhteistyön syntymistä edesauttoi Kandelan ja Sylvan yhteinen arvomaailma – ihmislähtöisesti tehtävä työ on molempien osapuolten toiminnan kivijalka. Yleishyödyllinen organisaatiopohja luo edellytykset turvalliselle ja luottamukselliselle yhteistyösuhteelle, jossa keskiössä ovat syövän sairastaneet nuoret ja nuoret aikuiset.

Meille tärkeää yhteistyökumppanin valinnassa oli se, että jaamme yhteisen arvopohjan ja toimimme samojen periaatteiden mukaan. Halusimme myös, että yhteistyökumppanillamme on erityisosaamista nuorten ja nuorten aikuisten kanssa toimimisesta sekä esimerkiksi seksuaalisuuteen ja identiteettiin liittyvistä kysymyksistä. Tästä syystä Kandela oli luonnollinen valinta ja olemme yhteistyöstä valtavan iloisia. On tärkeää tietää, että voimme tarjota kohderyhmällemme heidän kaipaamaansa tukea, iloitsee Vilkman.

Näimme uuden yhteistyömuodon toimivana ratkaisuna helpottamaan terapeuttisen tuen piiriin pääsyä valtakunnallisesti. Vastaava toimintamalli voisi tuoda helpotusta myös muiden järjestöjen ja toimijoiden terapiapalvelutarpeisiin, Kemppainen toteaa.

Kandelan taustayhteisöinä toimivat Vuolle Palvelut Oy (Oulu), Loisto setlementti ry (Helsinki) ja Pirkanmaan setlementtipalvelut Oy (Tampere).

Lue lisää keskustelutuesta ja varaa aika


Lisätietoja:

Jussi Kemppainen
Toimitusjohtaja
Vuolle Palvelut Oy/ Vuolle Setlementti ry
p. 040 527 2898
jussi.kemppainen@vuolleoulu.fi

Niina Vilkman
Nuorten aikuisten toiminnan asiantuntija Sylva ry
p. 050 477 959
niina.vilkman@sylva.fi