Työyhteisösovittelu

Työyhteisösovittelija auttaa työyhteisökonfliktissa riidan osapuolia löytämään kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun. Sovittelun kohteena voi olla kaksi ihmistä, tiimi tai suurempi ryhmä. Sovittelija ei osallistu erimielisyyden ratkaisuun, vaan toimii välittäjänä ja tukena siihen, että riidan osapuolet yhdessä ratkaisevat tilanteen.

Lue lisää