Prosessikonsultaatio

Prosessikonsultaatio on filosofia ja asenne tai lähestymistapa auttamisprosessiin – ei siis pelkkä työskentelymenetelmä. Työelämän kehittämisessä prosessikonsultin kumppanina voi olla niin yksilö, ryhmä, työyhteisö kuin koko organisaatio. Käytännön toimintana prosessikonsultaatio voi sisältää johdon ja prosessikonsultin välisiä sparrauskeskusteluja, työyhteisön kehittämistyöpajoja tai ryhmän fasilitointia. Keinot sovitaan asiakkaan kanssa aina räätälöidysti pulmatilanne ja kehittämisresurssit huomioiden.

Lue lisää