Lyhytterapia

Lyhytterapeuttinen työskentely on yleensä omakustanteista apua erilaisiin elämäntilanteisiin ja pulmakohtiin. Tapaamisissa käytetään terapeuttisia menetelmiä, ja yleensä työskentely kohdistuu johonkin yhdessä sovittuun ongelmaan tai aihealueeseen.  Lyhytterapia kestää harvoin yli 20 kertaa, ja joskus jo parikin tapaamista auttaa löytämään uusia näkökulmia, ja on riittävä. Lyhytterapia sopii silloin, jos haluat kokeilla sopiiko keskusteluapu sinulle, tai toivot nopeasti apua ja lyhyen prosessin. Lyhytterapia on havaittu tehokkaaksi menetelmäksi monissa tutkimuksissa ja se sopii kaikineikäisille. Lyhytterapeuttisessa työskentelyssä toteutuu vuorovaikutuksellisuus, keskustelu ja luottamuksellisuus.