Kuvataideterapia

Taideterapia on taiteellista itseilmaisua hyödyntävä terapiamuoto. Välineenä voidaan käyttää monia taiteen muotoja kuten musiikkia, tanssia, teatteria ja kuvataiteita. Taideterapia sopii kaikille ihmisille, eikä siinä edellytetä taiteellista osaamista. Myös erityisryhmät, joille kielellinen itseilmaisu on hankalaa, voivat hyötyä taideterapioista.