Slide

Kandela Oulu sekä Oulun Tuomiokirkkoseurakunta aloittavat yhteistyön. Tavoitteena on tarjota Oulun alueella asuville paperittomille ja paperittomuuden uhan alla oleville maahanmuuttajille sekä heidän läheisilleen tai yli 16 – vuotiaille lapsille vanhempien suostumuksella ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa.

Työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2015 teettämän katsauksen mukaan mielenterveys on yksi haastavimmista maahanmuuttajien terveyteen liittyvistä kysymyksistä. Muuttajat eivät muuta vain maantieteellisten tai valtiollisten rajojen yli, vaan myös terveyteen liittyvien käsite- ja parantamisjärjestelmien piiristä toiseen.  Kulttuurierot, tiedon puute ja ennakkoluulot estävät usein maahanmuuttajia hakeutumasta psykiatriseen hoitoon.  Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat pakolaistaustaiset muuttajat, turvapaikan hakijat ja paperittomat henkilöt.

Olemme nähneet vuosien ajan tässä työssä ihmisten tuskaa, kun elämä on odotustilassa. Toivottomuus on käsinkosketeltavaa. Kun yhtymässä tuli mahdollisuus hakea rahoitusta tällaiseen terapiaan, päädyimme hakemaan sitä, jotta voisimme edes pienessä määrin helpottaa näiden ihmisten ahdistusta. Kandela valikoitui kumppaniksi sieltä löytyvän pitkän linjan maahanmuuttajatyön osaamisen vuoksi, Oulun tuomiokirkkoseurakunnan lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja Anneli Nieminen kuvailee.

Terapian käytännön toteutuksesta vastaa Kandela Terapiapalvelut, joka tarjoaa terapeuttista tukea erilaisissa elämäntilanteissa oleville nuorille, aikuisille, perheille ja ryhmille.  Kandelan toiminta pohjautuu kansainvälisiin setlementtiarvoihin, joita ovat yhteisöllisyyden voimistavaan vaikutukseen uskominen, yksilön kunnioittaminen kaikissa tilanteissa sekä moninaisuuden arvostaminen. Kandelan taustayhteisöinä toimiva Vuolle Palvelut Oy kuuluu Vuolle Setlementti konserniin, jolla on yli 20 vuoden kokemus maahanmuuttajien kanssa tehtävästä työstä.

Vuolteella monikulttuurisuus näkyy läpi kaikkien toimintojemme ja meillä on siitä kymmenien vuosien kokemus. Järjestämme maahanmuuttajille muun muassa erilaista vapaa-ajanohjelmaa, suomen kielen koulutusta, peruskouluopetusta sekä digi- ja perustaitokoulutuksia. Olemme myös hyvin perillä maahanmuuttajien kohtaamista haasteita yhteiskunnassamme ja terapiaan pääsy on ollut yksi näistä, Kandelan toimitusjohtaja Jussi Kemppainen kertoo.

Yhteistyössä tarjottu terapia on asiakkaalle maksutonta, eikä terapia vaikuta asiakkaan turvapaikka- tai oleskelulupaprosessiin. Terapian tarkoituksena on tukea henkilön jaksamista ja terapiaa annetaan tarvittaessa puhelintulkkauksen avulla asiakkaan omalla kotikielellä. Yhden henkilön on mahdollista saada terapiaa joko 10 x 45min tai 5 x 90min.

Lisätietoja:

Jussi Kemppainen
Toimitusjohtaja
Vuolle Palvelut Oy (Kandela)
p. 040 527 2898
jussi.kemppainen@vuolleoulu.fi

Anneli Nieminen
Lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
p. 040 574 7105
anneli.nieminen@evl.fi