Pariterapia

Pariterapian tavoitteena on auttaa pariskuntia löytämään uusia näkökulmia ja ratkaisukeinoja parisuhteen vaikeuksiin, joita voivat olla esimerkiksi uskottomuus, erotilanteet, vuorovaikutusongelmat, seksuaalisuuteen liittyvät haasteet sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen haasteet. Vaikeudet voivat olla myös puolisoiden yksilöinä kokemia ongelmia.  Terapeutti antaa mahdollisuuden avoimeen ja turvalliseen keskusteluun pariskuntien välillä.

Lue lisää