Slide

 

Olen hyvä kuuntelija ja kanssani ihmiset ovat tunteneet luottamusta. Läsnä oleva ja luonteva olemukseni luo rauhoittavan ja turvallisen olotilan henkilökohtaiselle ja juuri sinunlaiselle luovuudelle.

Olen opiskellut kolme vuotta tunnetaideterapiaa Kairon-instituutissa Oulussa. TTT tunnetaideterapiamenetelmän on kehittänyt instituutin rehtori Antti Pietiäinen.

Tunnetaideterapiassa on lukuisia erilaisia tapoja herätellä ja toteuttaa luovuutta. Käytän metodeita, joita ovat mm. tunneperimä, elämänkaarianamneesi, tunnevärioppi, keholliset menetelmät ja mielikuvaharjoitteet.  Lisäksi voi käyttää erilaisia rentoutusharjoituksia.

Tunnemaalauksen tai muun tunnetyön avulla voi tulla tietoisiksi syvällä sisällämme piilossa olevista ajatusmalleista, traumoista ja elämäntapahtumista sekä ennen kaikkea kokemistamme tunteista, jotka vaikuttavat tämän päivän elämässä. Vaikka aluksi olisikin vaikeus löytää sanoja, maalaus on jo yksi puheenvuoro ja tunteen ilmaus.

 

”Taideteokset” ovat peili sisimpään ja johdatus oivalluksiin itsestä. Elämänkaarelta voi löytyä tapahtumia tai asioita, jotka vaikuttavat tähän päivään tai viime aikoina alkaneeseen asiaan, jonka ratkaisuun voin antaa keinoja tunnetaideterapian avuin.

Oivallusten ja itsetyöskentelyn kautta tulee pikkuhiljaa tietoisuus. Elämänkriisit helpottavat ja vaikutukset voivat edesauttaa parempaa oloa, terveyttä ja voimaantumisen kokemusta omassa mielessä ja kehossa. Tietoisuuden kautta voi kasvaa ja päästää irti menneisyyden kahleista. Tunnetaideterapiaprosessoinnin myötä, saat uuden mahdollisuuden valita valoisamman, omannäköisesi tien.

Tunnetaideterapia ei vaadi taiteellista näkemystä tai kokemusta. Se sopii kaiken ikäisille, joilla on kiinnostusta syventää itsetuntemusta tunteiden, tunneperimän ja värien maailman kautta.

Kandelassa otan vastaan tunnetaideterapian yksilö- ja pariasiakkaita.