Slide

 

Olen työskennellyt pitkään vaikeassa elämäntilanteessa olevien asiakkaiden, erityisesti perheiden ja pariskuntien kanssa. Työotteeni on systeeminen ja tutkin tilannetta yhdessä asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on oppia ymmärtämään omaa sekä puolison ja koko perheen toimintaa vuorovaikutusjärjestelmänä, jossa toistuvat ongelmat voidaan tunnistaa ja toimintaa muuttaa. Joskus yhteisen elämän ongelmien taustalla on varhaisempia kokemuksia, jotka vaativat työstämistä – puhutuksi ja ymmärretyksi tulemista. Parisuhteissa ja perheissä pohditaan myös omaa erillisyyden tarvetta ja toisaalta yhteyden kaipuuta, joiden yhdistäminen voi tuntua arjen haasteissa vaikealta. Toisinaan ongelmana on vaikeus puhua ja lähestyä puolisoa tai perheenjäseniä, toisinaan puhumisen päättyminen repiviin riitoihin. Minun kanssani keskustelut etenevät turvallisesti. Jokaisella on tilaa tulla kuulluksi ja kasvaa, tuntea ja ilmaista itseään.

 

 

Tilannearviointiin ja tukikeskusteluihin on hyvä tulla, kun omat voimavarat ja keinot eivät tunnu riittävän. Käytän työskentelyssä strukturoitua perhearviointimenetelmää, jonka avulla voimme yhdessä kartoittaa perheenne tilannetta tutkittuihin hyvinvointitekijöihin peilaten. Perhearviointi ja parisuhteen tilanneselvittely voivat tapahtua lyhytkestoisesti esimerkiksi 5 -7 käyntikerran aikana. Joskus ongelmien selvittely, muutostyö ja toipuminen vaativat pidempää terapiaprosessia. Silloin voitte saada suuren osan terapiakustannuksista Kelan korvattavaksi. Minulla on Kela-oikeudet perhe- ja pariterapian osalta. Yksilöterapiaan voin ottaa itsemaksavia asiakkaita.

Koulutukseltani olen erityistason perheterapeutti, paripsykoterapeutti, YTM (sosiaalityö) ja olen opiskellut myös on psykotraumatologiaa.