Slide

 

Olen valmistunut psykoterapeutiksi vuonna 2009. Olen suoritanut myös kasvatustieteiden maisterin tutkinnon (pääaineenani kasvatuspsykologia), sekä Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinnon.
Psykoterapiakoulutukseni suuntaus oli ratkaisukeskeinen  Minulla on paljon kokemusta traumataustaisista asiakkaista, sekä maahanmuuttaja-asiakkaista.

 

Työskentelyotteessani on keskeistä vahva läsnäolo ja halu ymmärtää asiakkaan kokonaistilanne mahdollisimman hyvin. Terapeuttina minulle on tärkeää, että asiakas kokee tulevansa aidosti kuulluksi, ymmärretyksi ja saavansa oikeanlaista tukea tavoitteidensa saavuttamiseksi.
Istuntoni ja työtapani ovat  keskustelupainotteisia. Alkuvaiheessa esitän paljon kysymyksiä, jotta saavutan riittävän hyvän kokonaiskäsityksen asiakkaan tilanteesta ja siitä, mitä hän psykoterapialta odottaa.