Slide

Työnohjaajana tavoitteeni on tukea toisia ammattilaisia tulemaan parhaaksi versioksi itsestään työssään. Uskon, että ammatillinen viisaus ja parhaat ratkaisut työn haasteisiin löytyvät aina ohjattavista itsestään, mutta tuon viisauden esiin saaminen vaatii usein työnohjauksen tarjoamaa rauhallista tilaa ja peiliä. Ohjaajana olen kuunteleva, avoin ja joustava, mutta myös sitkeä ja jämäkkä. Pystyn tarttumaan rohkeasti vaikeisiinkin aiheisiin, koska elämän- ja työkokemuksen myötä mikään inhimillinen toiminta ei ole itselleni vierasta.

Haluan tukea ohjattavien ammatillista kehittymistä kokonaisvaltaisesti, joten ohjauskertojen sisällöt voivat vaihdella ohjattavien tarpeiden mukaan. Ohjauksissa voidaan käsitellä esimerkiksi erilaisia asiakastilanteita, työssä jaksamista, työntekijöiden välistä vuorovaikutusta, työn organisointia tai johtamista. Käytän ohjauksessa dialogisen keskustelun lisäksi toiminnallisia ja kehollisia menetelmiä, mikäli ohjattavat niin haluavat ja se tukee heidän tavoitteitaan.

Minulla on erityistä osaamista kriisi- ja traumatyöstä, väkivaltatyöstä (erityisesti perhe-, seksuaali- ja kunniaväkivallan uhrien ja tekijöiden kanssa työskentelystä), ryhmädynamiikasta ja -menetelmistä, kehollisesta työskentelystä, väkivallan ehkäisyohjelmista, maahanmuuttajatyöstä. johtamisesta, projektinhallinnasta sekä järjestötyöstä.

Olen toiminut työnohjaajana yli 10 vuotta ja ohjannut mm. sosiaalialan, mielenterveysalan, nuorisotyön ja rikosseuraamusalan työntekijöitä ja esimiehiä niin yksilö- kuin ryhmäohjauksissa. Viimeiset 20 vuotta olen työskennellyt sosiaalialan järjestössä eri tehtävissä, mm. kriisityöntekijänä, väkivaltatyöntekijänä, projektipäällikkönä ja yksikönjohtajana.

Ota yhteyttä:
Sähköpostilla:satu.hintikka@kandela.fi
Puhelimitse: 050 523 7313