Slide

Asiakkaiden auttamisen lähtökohtana on ihmisen kunnioittaminen ja yksilöllinen kohtaaminen. Terapia perustuu asiakkaan tarpeisiin ja tavoitteisiin. Kuntoutumisenpolkua kuljetaan asiakkaan ja tarvittaessa läheistenkin kanssa yhdessä. Kuntouksen tavoite on vahvistaa ihmistä sekä ylläpitää ja edistää hänen toimintakykyään elämän matkalla. Terapia on muutoksentie, joka on joskus mutkainen ja kivinen. Tavoitteena on yhdessä löytää ratkaisuja haasteisiin, oivaltaa uusia näkökulmia ja kokea onnistumisia omassa elämässään.

Ota yhteyttä:
Sähköpostilla: reija.makkyla@kandela.fi
Puhelimitse: 050 322 5135