Slide

 

Olen koulutukseltani laaja-alainen musiikkiterapeutti, luokanopettaja sekä erityisluokanopettaja. Opetusalalla työskentelen vaativan erityisen tuen lasten ja nuorten kanssa, joiden haasteet liittyvät muun muassa autismin kirjoon, haastavaan käyttäytymiseen, kehitykselliseen kielihäiriöön, psyykkiseen oireiluun, liikuntavammaan, kuulovammaan ja vaihtoehtoisten kommunikointimenetelmien (AAC) käyttöön.

Elämässä tulee hetkiä, jolloin tarvitsee rinnalla kulkijaa; toista ihmistä tuomaan toivoa tulevaan. Kuljen rinnallasi ja tarjoan sinulle mahdollisuuksia työstää asioitasi musiikillisin keinoin. Terapiamenetelmät valitaan sinun tarpeidesi ja toiveidesi mukaan. Musiikkiterapiaan osallistuminen ei edellytä aikaisempaa musiikillista kokemusta, eikä soitto- tai laulutaitoa.

Musiikkiterapia on tieteelliseen tutkimukseen perustuva kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa musiikin eri elementtejä (rytmi, harmonia, melodia, äänensävy, dynamiikka jne.) käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Musiikkiterapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa. Musiikkiterapiaa käytetään sekä kokonaishoidon osana muiden hoitomuotojen rinnalla, että pääasiallisena hoitomuotona. Musiikkiterapialla voidaan saavuttaa myönteisiä tuloksia psyykkisten, fyysisten, neurologisten ja sosiaalisten oireiden sekä sairauksien hoidossa. Musiikkiterapia soveltuu lapsille, nuorille, aikuisille ja senioreille. (Lähde: Suomen musiikkiterapiayhdistys, www.musiikkiterapia.net.)

Musiikkiterapeuttina vuorovaikutus ja kohtaaminen ovat minulle tärkeitä työskentelyn lähtökohtia. Kuuntelen sensitiivisesti asiakkaan tarpeita ja autan häntä lempeästi työstämään erilaisia elämän haasteita musiikillisia menetelmiä hyödyntäen. Työskentelyyn voi liittyä keskustelun lisäksi myös esimerkiksi kehollisia tai kuvallisia työskentelymenetelmiä. Musiikkiterapiassa voidaan myös harjoitella erilaisia toimintakykyä edistäviä kognitiivisia ja motorisia taitoja sekä vahvistaa minä-pystyvyyttä.

Pystyn kommunikoimaan viitottua puhetta ja kuvakommunikaatiota käyttävien kanssa. Monialainen yhteistyö on minulle tärkeää ja asiakkaan kokonaistilanteen huomiointi on olennainen osa kuntoutuksen suunnittelua.