Slide

 

Minulla on noin viiden vuoden kokemus päätoimena eri muotoisista työnohjauksista, projektityöstä sekä esimiehenä toimimisesta. Luonteeltani olen helposti lähestyttävä, luotettava kuuntelija sekä valoisa optimisti. Esimiehenä olen  reilu ja tasapuolinen, mutta myös määrätietoinen ongelmien yhdessä ratkoja, työprosessien kehittäjä ja tulevaisuuteen suuntaaja. Minulle on tärkeää työntekijöiden ja tiimien hyvinvointi sekä onnistuminen työssään parhaalla mahdollisella tavalla. Työnohjauksissa luomme keskustelulle avoimen ja luottamuksellisen ilmapiiriin, jossa jokaisen on turvallista tarkastella oman työn onnistumisia ja haasteita.

 

Kun mahdolliset ristiriidat avataan ja löydetään niihin uusia näkökulmia ja luovia ratkaisua, vapautuu työn tekemiseen sekä kehittämiseen uutta energiaa. Pyrin tuomaan esiin ohjattavien vahvuudet ja voimavarat kulloisessakin ongelmatilanteessa.
Kannustan voimaannuttavalla työotteella työntekijöitä ja työryhmiä rohkeasti ja tavoitteellisesti kokeilemaan uusia ajattelu- ja toimintatapoja, joskus jopa huumoria apuna käyttämällä.