Slide

 

Seksuaaliterapeuttina erityisosaamistani ovat naisen hyvinvointiin liittyvät erilaiset elämänkaaren asiat sekä seksuaaliväkivallan jälkeiset toipumisen kysymykset. Toipuminen ja eheytyminen ovat mahdollista vaikeidenkin kokemusten jälkeen. Luokseni voi tulla myös parisuhteen seksuaalikysymyksissä ja muissa seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa.

Lyhytterapiatapaamisiin voi tulla kaikenlaisissa arjen ja elämän pulmissa. Tapaamisissa pyrin avoimeen ja kunnioittavaan ilmapiirin. Yhteisen keskustelun avulla vaikeisiinkin elämäntilanteisiin löytyy helpommin selkeyttä ja uskon, että jokaisella on asiantuntijuutta oman elämän kysymyksiin. Joskus yksikin tapaaminen riittää solmun avaamiseen, muutoin tapaamisten määrä sovitaan aina asiakaskohtaisesti. Lyhytterapiatapaamiseen et tarvitse lääkärin lähetettä.

 

 

Ammatilliselta taustaltani olen kätilö ja toimintaterapeutti. Lisäksi olen ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (12/2020), seksuaaliterapeutti sekä auktorisoitu seksuaalineuvoja. Tällä hetkellä opiskelen lapsille ja nuorille suunnattua traumafokusoitua kognitiivista käyttäytymisterapiaa (tf-kkt). Olen työskennellyt pitkään raskauteen ja synnytykseen liittyvien asioiden parissa erikoissairaanhoidossa, ja viimeiset vuodet järjestömaailmassa erityisnuorisotyössä lasten ja nuorten parissa. Minulla on myös kokemusta autismin kirjon ilmiöistä ja haasteista. Pyrin katsomaan elämää laajasta näkökulmasta, ja ajattelen, että pienikin tilanteen tai oman ajattelun muutos voi olla alku jollekin isommalle.