Slide

 

Ihmisten hyvinvointi, työelämän sujuvuus ja laadukas johtaminen ovat lähellä sydäntäni. Olen toiminut yli 20 vuotta johtamis- ja kehittämistehtävissä henkilöstö- ja taloushallinnon saralla niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Olen tehnyt myös opetuksen hallinnon sekä pedagogisen suunnittelun ja johtamisen tehtäviä. Opetustyökin on minulle tuttua. Vahvuuteni on pitkä käytännön työkokemukseni työyhteisöjen kehittämisestä ja johtamisesta. Koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri taloushallintoon suuntautuen. Kasvatuspsykologian maisterin opintoni ovat painottuneet puolestaan työelämän ja hyvinvoinnin psykologiaan.

Olen tehnyt paljon erilaisia kehittämistehtäviä työhyvinvoinnin, osaamisen kehittämisen, esimiestyön, prosessien ja it-järjestelmien osalta. Työnohjaajana toimiessani olen saanut pureutua tiimien yhteistyön ja vuorovaikutuksen haasteisiin, käytännön toiminnan kehittämiseen sekä haastaviin asiakastilanteisiin. Myös kaikki arjen henkilöstöhallintoon ja esimiestyöhön liittyvät haasteet ovat tulleet minulle tutuiksi henkilöstöpäällikkönä ja esimiehenä toimiessani.

 

Työskentelytapaani leimaa uteliaan lempeä, kyseenalaistava ote. Tämä auttaa ohjattavia pohtimaan omia ennakkokäsityksiään ja uskomuksiaan, jotka voivat välillä haitata sekä kehittymistä että käytännön työtä. Vaikka uskon vahvasti avoimen dialogin ja syvällisen reflektoinnin voimaan, täytyy kaikella ohjaustoiminnalla olla tavoite. Työskentelyäni leimaa myös vahva ratkaisukeskeisyys. Ratkaisukeskeisyyteen liittyy voimaannuttava näkemys systeemisyydestä, jonka mukaan pieni muutos jossakin voi saada positiivisen kierteen ja muutoksia aikaan toisaallakin.

”Nykytilanteen ymmärtäminen ja avoin uteliaisuus ovat avaimia muutoksen seuraavaan askeleeseen.”