Slide

 

Terapeuttina olen empaattinen, hyväksyvä, tilaa antava, rauhallinen ja tilanteestasi aidosti kiinnostunut. Pidän turvallista ja avointa yhteistyösuhdetta terapian peruspilarina. Haluan luoda luottamuksellisen ilmapiirin ja ”tilan”, jossa ihan kaikenlaiset kokemukset, tunteet ja ajatukset voivat tulla nähdyiksi ja kohdatuiksi. Viitekehykseni on integratiivinen, tämä tarkoittaa mm. sitä, että voimme tarkastellaan vaikeuksiasi erilaisista näkökulmista ja valita yhdessä sellaisia työskentelytapoja, jotka vastaavat yksilöllisiä tarpeitasi ja tavoitteitasi.

Terapiassa havainnoimme yhdessä ajankohtaisia ajatuksiasi, tunteitasi, kokemuksiasi, mielikuviasi ja tuntemuksiasi. Voimme tutkia sitä, miten tapasi kokea nykytilanteita kytkeytyy siihen, mitä olet menneisyydessäsi kokenut ja oppinut. Mielenkiinnon kohteena ovat niin ikään erilaiset suhteessa olemisen kokemukset, jotka voivat liittyä menneisiin tai nykyisiin ihmissuhteisiin.

 

Olen kiinnostunut tarkastelemaan yhdessä kanssasi myös terapiavuorovaikutuksessa esiin nousevia erilaisia toiveita, oletuksia ja tunnelmia. Kehollisuus on minulle tärkeää ja sen huomioiminen integroituu usein tärkeäksi osaksi työskentelyä. Olen käynyt koulutuksia psykofyysiseen psykoterapiaan ja sensomotoriseen psykoterapiaan liittyen.

Psykoterapiaan on mahdollista yhdistää myös tanssi- ja liiketerapian elementtejä ja muita luovia ja kokemuksellisia työtapoja. Yhtä lailla tanssi- ja liiketerapia voi olla pääasiallinen terapiamuoto. Oli menetelmä tai tulokulma mikä tahansa, on tavoitteena synnyttää syvempää ymmärrystä sinua ja elämääsi kohtaan. Tämän ymmärryksen myötä voi alkaa muodostumaan uudenlainen suhde myös alun perin ongelmalliseksi koettuihin asioihin. Syntyy tilaa kokeilla paremmin palvelevia toimintatapoja omassa arjessa. Voit vapautua elämään autenttisemmin itsesi näköistä elämää.