Slide

 

Olen erikoistunut psykoterapiassani pari- ja perheterapiaan, johon minulla on sekä koulutus että Valviran ja Kelan luvat.

Olen työskennellyt pitkään perheiden, lasten ja nuorten sekä aikuisten parissa ennen psykoterapeutiksi valmistumistani. Perheiden ja sen jäsenten eri elämäntilanteiden muuttuminen ilon ja onnen kuin myös ongelmien ja haasteiden keskellä ovat minulle tuttuja ihan ruohonjuuritasolla.

 

Työssäni minulle ovat tärkeintä ihmiset, joiden kanssa töitä teen; pariskunnat ja perheet sekä niihin kuuluvat yksilöt. Pidän tärkeänä, että jokainen tulee kuulluksi ja voimme rakentaa luottamuksellisen suhteen niin, että erilaisista elämäntilanteista päästäisiin eteenpäin.