Slide

 

Työskentelen Kandelassa ratkaisukeskeisenä kuvataideterapeuttina ja tarjoan palveluita monipuolisesti erilaisille kohderyhmille. Terapiaani voivat hakeutua kaiken ikäiset asiakkaat. Pohjakoulutukseltani olen kuvataidekasvatukseen ja erityispedagogiikkaan erikoistunut luokanopettaja, KM. Olen myös koulutettu Vauvojen värikylpy™ -ohjaaja. Ammatilliset vahvuuteni ovat aina olleet inhimillisen kasvun, kehityksen ja niissä tapahtuvien muutosten positiivisessa tukemisessa, ja viime vuosina olen yhä painokkaammin keskittynyt kuvataiteen hyvinvointivaikutuksiin tässä kontekstissa.

Kuvataideterapiani soveltuu lapsille, nuorille, aikuisille ja senioreille. Myös lapsiperheiden ja erilaisten yhteisöjen kanssa työskentely kuuluvat ammatillisiin vahvuusalueisiini. Terapeuttina olen empaattinen, kuunteleva ja tilaa antava. Kohtaan asiakkaan ja hänen tarpeensa sekä elämäntilanteensa aina sensitiivisesti. Kuvataideterapiassa asiakkaalta ei edellytetä kuvallisen ilmaisun erityistaitoja.

 

Tarvittaessa terapiaan voidaan yhdistää muissa terapiamuodoissa hyväksi havaittuja luovia työskentelymenetelmiä, kuten musiikkia, runoutta tai terapeuttista leikkiä. Kuvataideterapia on asiakkaan ja terapeutin välistä luottamuksellista vuorovaikutusta. Terapeuttia sitoo vaitiolovelvollisuus.

Ratkaisukeskeinen taideterapia – Solution Focused Art® on Suomessa kehitetty ja tuotesuojattu taideterapeuttinen suuntaus, joka on luovan ilmaisuterapian sekä ratkaisukeskeisen terapian yhdistelmä. Se sijoittuu viitekehykseltään integratiivisiin taideterapioihin, ja terapiatyön perusperiaatteet pohjautuvat ratkaisukeskeiseen psykoterapiaan. Työskentely on voimavarakeskeistä ja tulevaisuuteen suuntaavaa. Terapiasuuntaus kunnioittaa asiakasta oman elämänsä asiantuntijana. Terapeutti ei tulkitse asiakkaan teoksia, vaan kuvalla sekä kuvan tekemisen prosessilla on terapiassa välineellinen arvo ajatusten ja vuoropuhelun herättelijänä. On todettu, että yhteydessä taiteeseen ihminen pystyy näkemään ja tuntemaan enemmän kuin pystyy yksin sanoilla kuvaamaan.