Slide

 

Työnohjauksessa ja valmennuksessa pyrimme asiakkaan kanssa löytämään jo olemassa olevan vahvuuden ja voimavarat sekä valjastamaan ne ongelmien ja haasteiden ratkaisemiseen, myönteisen muutoksen mahdollistamiseen, oman ammatti-identiteetin pohdintaan ja työhyvinvointiin, ja tunteiden sekä kokemusten tutkimiseen.

 

Minulla on 20 vuoden työkokemus erityisnuorisotyön saralta sekä 7 vuoden työkokemus esimiestyöstä. Erityisosaamisalueeni on työnohjauksellisen ja terapeuttisen osaamisen lisäksi luovat menetelmät ja naisjohtajuuden kysymykset.