Slide

Psykoterapiasuuntaukseni on kognitiivinen käyttäytymisterapia (terveyspainotteinen). Kognitiivinen käyttäytymisterapia on psykoterapiasuuntaus, jossa tutkitaan ajattelun, tunteiden ja käyttäytymisen välisiä yhteyksiä. Hoidon kohteena voivat olla esimerkiksi ahdistus, stressi, elämänkriisit, pakko-oireilu, mielialaongelmat tai uupumus.

Työskentelyotteessani korostuu hyväksymis- ja omistautumisterapeuttinen painotus. Koulutukseltani olen myös sosiaalityöntekijä (YTM) ja sosionomi (AMK). Olen työskennellyt pitkään mielenterveysalalla.

Psykoterapeuttina pyrin luomaan turvallisen ilmapiirin käsitellä asioita. Terapiatyöskentelyssä pidän tärkeänä luottamuksellista ja aktiivista yhteistyösuhdetta. Kognitiivinen käyttäytymisterapia voi auttaa sinua löytämään toimivampia tapoja ajatella ja suhtautua epämiellyttäviin tunteisiin sekä auttaa löytämään tapoja kohdata ja selvittää ongelmiasi.

Ota yhteyttä:
Sähköpostilla: laura.kilpela@kandela.fi
Puhelimitse: 050 468 2889