Slide

 

Olen psykiatrinen sairaanhoitaja ja nuorisopsykoterapeutti (psykodynaaminen viitekehys). Terapiani perustana on turvallinen ja luottamuksellinen yhteistyösuhde, jossa voit tulla kohdatuksi juuri sellaisena ihmisenä kuin olet. Terapiassani pääset tutustumaan itseesi ja pääset käsittelemään itsellesi tärkeitä asioita ja löydät niihin uusia näkökulmia. Terapiassani on mahdollisuus tutkia omaa elämänhistoriaa ja sen vaikutuksia tähän päivään. Tavoitteena on itseymmärryksen lisääntyminen. Olen empaattinen, hyväksyvä, kuunteleva, kohtaava ja asiakasta arvostava terapeutti. Terapiassani mikään elämän asia ei ole vieras tai väärä.

 

Pyrin luomaan turvallisen tilan, jossa myös vaikeista asioista voidaan puhua vapaasti. Lähestyn asioita sensitiivisesti.Terapiassani pidän tärkeänä hyvää yhteistyösuhdetta ja sen muodostumiseen tehdään yhdessä töitä. Tavoitteeni on auttaa sinua elämään itsesi näköistä hyvää elämää. Tavoite on, että opit luottamaan omiin kykyihisi ja taitoihisi oman elämäsi suhteen. Terapiassa toimin sinun rinnallasi, tukien ja kuunnellen, mutta tuon myös omia ajatuksiani ja tunnelmiani esiin, jotta sinulla on mahdollista kasvaa ja kehittyä ja päästä elämässäsi eteenpäin. Olen erikoistunut nuoruusiän erityisiin kysymyksiin.