Slide

Olen voimavarakeskeinen työnohjaaja (STOry) ja työskennellyt erilaisissa sosiaali- ja terveysalan tehtävissä yli 15 vuotta. Urani alkuvaiheissa työskentelin aikuis- ja nuorisopsykiatrian osastoilla sairaanhoitajana ja johtamisopintojen jälkeen lähiesimiestehtävissä lastensuojelussa ja asumispalveluissa sekä vaikeahoitoisten nuorten psykiatrisella osastolla. Minulla on lisäksi työkokemusta ja osaamista henkilöstöhallinnon tehtävistä ja nyt viimeisimpänä kansalaisjärjestön johtamistehtävistä.

Työnohjauksessa erityisinä osaamisalueinani ovat hoito- ja asiakassuhteiden työnohjaus ja vaativan vuorovaikutustyön tekemiseen liittyvien ilmiöiden tarkastelu työryhmien kanssa, väkivaltatyö ja siihen liittyvät erityiskysymykset sekä väkivaltauhkaisissa tilanteissa työskentelyyn liittyvien kysymysten käsittely, työyhteisöjen muutosvaiheissa työskentely ja henkilöstöjohtamisen kysymykset. Olen toiminut työnohjaajana niin pienryhmille, työryhmille kuin yksilöillekin. Olen tehnyt myös esimiestyönohjausta.


Näkökulmani työnohjaukseen on voimavarakeskeinen ja dialoginen. Uskon siihen, että uusi ymmärrys rakentuu ja ajatus kirkastuu yhteisen keskustelun myötä ja suhteessa toisiin ihmisiin. Tekemäni työnohjaus nojaa dialogisuuteen, tarinoihin ja reflektioon. Tavoitteenani on saada työyhteisöissä syntymään uudenlaisia dialogisia ajattelu- ja toimintatapoja.

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan keinoin voin tehdä työtä syrjäytymisvaarassa tai tunnehallintapulmien vuoksi pulassa olevien nuorten kanssa.

Kysy myös hevosavusteista työnohjausta.


Ota yhteyttä:
Sähköpostilla: jutta.vaananen@kandela.fi
Puhelimitse: 050 472 6336