Slide

 

Olen lokakuussa -20 valmistuva työnohjaaja (STOry). Erityisinä osaamisalueinani ovat hoito- ja asiakassuhteiden työnohjaus ja vaativan vuorovaikutustyön tekemiseen liittyvien ilmiöiden tarkastelu työryhmien kanssa, väkivaltatyö ja siihen liittyvät erityiskysymykset sekä väkivaltauhkaisissa tilanteissa työskentelyyn liittyvien kysymysten käsittely ja henkilöstöjohtaminen ja työyhteisöjen muutosvaiheissa työskentely. Olen toiminut työnohjaajana niin pienryhmille, työryhmille kuin yksilöillekin. Olen tehnyt myös esimiestyönohjausta.

Olen työskennellyt erilaisissa sosiaali- ja terveysalan tehtävissä yli 15 vuotta. Urani alkuvaiheissa aikuis- ja nuorisopsykiatrian osastoilla sairaanhoitajana ja johtamisopintojen jälkeen lähiesimiestehtävissä lastensuojelussa ja asumispalveluissa sekä vaikeahoitoisten nuorten psykiatrisella osastolla.

 

Minulla on lisäksi työkokemusta ja osaamista henkilöstöhallinnon tehtävistä ja nyt viimeisimpänä kansalaisjärjestön johtamistehtävistä. Työnohjaajakoulutustani järjestää Dialogic yhteistyössä Tampereen Kesäyliopiston kanssa.

Näkökulmani työnohjaukseen on voimavarakeskeinen ja dialoginen. Uskon siihen, että uusi ymmärrys rakentuu ja ajatus kirkastuu yhteisen keskustelun myötä ja suhteessa toisiin ihmisiin. Tekemäni työnohjaus nojaa dialogisuuteen ja reflektioon. Tavoitteenani on saada työyhteisöissä syntymään uudenlaisia dialogisia ajattelu- ja toimintatapoja.