Slide

“Ihminen koostuu niistä keskusteluista, tapahtumista ja tarinoista jotka ovat häneen asettuneet”

Olen koulutukseltani integratiivinen työnohjaaja, ratkaisukeskeinen opiskeluvalmentaja ja voimavarakeskeinen perheterapeutti. Pohjakoulutukseltani olen yhteisöpedagogi. Olen Valviran hyväksymä psykoterapeutti, rekisterinumero 01004696777.

Viimeiset parikymmentä vuotta olen työskennellyt erilaisten ihmisten kanssa niin julkisella, yksityisellä kuin kolmannellakin sektorilla.

Tavoitteenani on auttaa ihmisiä oivaltamaan heille itselleen edullisia ratkaisuja ja tarkastelemaan omaa toimintaansa niin, että he kykenisivät sitä muuttamaan. Minäpystyvyyden ja muutoskestävyyden lisääminen, resilienssin kasvaminen ja mentalisaatiotaidot ovat minun työni sisältöä, toimin sitten työnohjaajana ja terapeuttina.

Pääasiassa lastensuojelun eri kentiltä kumpuavat kokemukset ja kohtaamiset ovat antaneet minulle monipuolista ymmärrystä siitä, mitä kaikkea voi ihmisen elämä sisällään pitää. “Arvostava asenne ei ole mikään tekniikka” luki eräässä kauan sitten saamassani palautteessa.
Saman kaltaista palautetta haluan edelleen työstäni saada.


Työtäni terapeuttina ja työnohjaajana ohjaa avoin dialogi, tarinallisuus ja reflektointi. Työnohjauksessa pyrin antamaan kaikille tilaa osallistua, niin kuin kukin haluaa ja jakaa ymmärrystä siitä, että kaikkien ääni on yhtä arvokas. Pyrin kuuntelemaan, mistä tässä ja nyt puhutaan sekä pitää huolta, että muutkin sen kuulevat. Työnohjauksen keskiössä tulisi olla mielestäni ”ohjattavan” yhteisön vuorovaikutuksen ja toimintatapojen tarkastelu, ulkopuolisen näkökulman mahdollisuutta hyödyntäen. Hyvässä työnohjauksessa voidaan olemassa olevia voimavaroja ja toimivia keinoja hyväksi käyttäen rakentaa uudenlaisia tapoja tehdä yhdessä töitä ja kehittää työkäytäntöjä paremmin kaikkia palveleviksi.

Työnohjaus on yhteinen prosessi jonka lopputuloksesta ovat vastuussa sekä ohjaaja, että ohjattavat. Työnhjaajan tehtävä on raamittaa, havainnoida ja haastaa. Ohjattavien vastuulla on ottaa haaste vastaan.
Ollakseen tuloksellista ja vaikuttavaa täytyy työskentelyn kyetä lisäämään osallisuuden kokemusta ja lisäämään voimavaroja tässä ja nyt.

Soita tai laita viestiä, niin voimme keskustella työnohjauksen tarpeistasi ja sopia tapaamista.


Ota yhteyttä:
Sähköpostilla: juha.kurki@kandela.fi
Puhelimitse: 0503223707