Slide

 

Terapeuttina olen rauhallinen, avoin, hyväksyvä. Arvostan tasavertaista, tutkivaa yhteistyösuhdetta. Terapiassa edetään aina asiakkaan ehdoilla. Terapiassa työskennellään sekä elämänhistorian kokemusten että nykyhetken olojen parissa ja tutkitaan näiden mahdollista keskinäistä yhteyttä. Koen tärkeäksi tutkia myös terapiasuhteessa esiin nousevia ilmiöitä.

 

Minulla on kokemusta erityisesti nuoruusikäisten kanssa työskentelystä,  kompleksisesta traumatisoitumisesta, dissosiaatiohäiriöistä, ahdistuneisuushäiriöistä ja syömishäiriöistä.