Slide

“Työ muuttaa tapaamme katsoa ja kokea maailmaa”

Auttamisammatteihin liittyvien hyvinvointiriskien vuoksi itsestä huolehtiminen on jotain mihin ihmistyöläisen tulee tietoisesti keskittyä. Työperäistä stressiä ja uupumista tulee auttajan työssä ehkäistä aktiivisesti ennalta. Hyvä henkinen työkyky on myös asiakasturvallisuuskysymys, eettisen ja laadukkaan työn edellytys.

Hyvä työkyky auttamistyössä edellyttää omien voimavaroja kuluttavien toiminta- ja suhtautumistapojen tunnistamista, kykyä erottaa omien ja asiakkaiden tunnereaktioita toisistaan sekä ihmistyön erilaisten ilmiöiden tuntemista. Näiden lisäksi on haastavissa arjen tilanteissa kyettävä ylläpitämään riittävää tasapainotilaa tai palauttamaan se sen järkyttyä.

Psykofyysisessä työnohjauksessa työarjen ilmiötä voidaan tarkastella verbaalisen ilmaisun lisäksi kehollisin menetelmin. Tavoitteena on vahvistaa työntekijän kehotietoisuutta sekä kykyä säädellä emotionaalista ja psykofysiologista tilaa – oppia ylläpitämään riittävää tasapainoa ja säätelemään empaattista omistautumista työskentelyn kannalta kulloinkin sopivalle tasolle. Näitä taitoja voidaan harjoittaa työnohjauksessa esimerkiksi tietoisuustaitoja ja kehollista säätelyä vahvistavien menetelmien avulla.


Ohjaustapani on ohjattavaa itseä oivalluttava sekä toiveikkuutta onnistumisia, vahvuuksia ja merkityksellisyyden kokemuksia vahvistava. Tavoitteena on, että ohjaustilanteet ovat mahdollisimman hyvää tekeviä, laajentavat ohjattavan mahdollisuuksia ja lisäävät ohjattavan omanarvontuntoa sekä selkiyttävät kykyä ajatella, tuntea ja toimia suhteessa eettisiin vaatimuksiin.

Työnohjaus on tärkeä osa ihmistyöläisen itsehoitoa ja se tukee työssä uudistumista. Työarki näyttäytyy etuoikeutettuna, energisoivana, jatkuvana henkisenä harjoitteena ammatilliseen kehittymiseen ja henkilökohtaiseen kasvuun sitoutuneelle auttajalle. Ihmistyö muuttaa tapaa katsoa ja kokea maailmaa, muutetaan sitä yhdessä.

Ota yhteyttä, mietitään juuri sinun tai yhteisösi tarpeisiin sopiva kokonaisuus!


Ota yhteyttä:
Sähköpostilla: jaana.rajaveraja@kandela.fi
Puhelimitse: 050 557 4695