Slide

 

Työkokemusta minulle on kertynyt 25 vuoden ajalta sosiaali- ja terveysalalta. Olen työskennellyt lastensuojelun eri tehtävissä, kuntouttavissa päiväryhmissä, väkivaltatyössä, kriisityössä, vauvatyössä, eroauttamisessa, päihde – ja mielenterveystyössä sekä tiimiesimiehenä. Olen toiminut työssäni yksilöiden, parien, perheiden, ryhmien ja erilaisten verkostojen kanssa. Pari-ja perhepsykoterapiaopintojen ajan olen tehnyt koulutusterapiatyötä yksilöiden, parien ja perheiden kanssa.

Terapeuttina olen helposti lähestyttävä, kuunteleva, empaattinen ja hyväksyvä. Viitekehykseni pari –ja perhepsykoterapiaan on integratiivinen, joka tarkoittaa muun muassa sitä, että voimme yhdessä tarkastella elämän asioita, ilmiöitä, historiaa ja haasteita eri näkökulmista ja valita sinulle tai teille useista eri terapiasuuntauksista tarpeidenne ja toiveidenne mukainen tarkastelukulma.

 

Pidän tärkeänä luottamuksen rakentumista terapiassa, asiakkaan kuulluksi tulemista, avointa ja turvallista dialogia. Yhdessä voimme terapiassa tutkia, rakentaa, avata solmuja, lisätä ymmärrystä ja löytää uusia näkökulmia ja ratkaisuja eri elämäntilanteisiin.

Mindfulness on myös lähellä sydäntäni. Terapiassani on mahdollisuus yhdistää myös kehollisuutta, tietoisuustaitoja ja läsnäoloa mindfulnessin harjoitteiden avulla.

Terapiassa toimin asiakkaiden ja perheiden sekä pariskuntien tukena ja kanssakulkijana auttaen heitä eteenpäin omissa elämäntilanteissaan. Terapiassani haluan aina pitää yllä toivoa ja valoa nähdä uutta alkua, ja tilaa eri vaihtoehdoille elämässä. Oman toimijuuden vahvistuminen ja syvemmän ymmärryksen löytyminen on mahdollista. Tule sellaisena kuin olet, omana arvokkaana persoonana.