Slide

 

Minulla on 25 vuoden työkokemus sosiaali-ja terveysalalta. Olen työskennellyt lastensuojelussa, kriisityössä, perhetyössä, väkivaltatyössä, päihde ja mielenterveystyössä, kuntouttavissa perheryhmissä, eroauttamisessa ja tiimiesimiehenä.

 

Näkökulmani työnohjaukseen on voimavarakeskeinen, ratkaisukeskeinen ja dialoginen. Ajattelen ja uskon siihen, että uusi ymmärrys rakentuu ja ajatus kirkastuu yhteisen keskustelun myötä ja suhteessa toisiin ihmisiin. Aina on tilaa uusille näkökulmille ja vaihtoehdoille mennä eteenpäin vaikeissakin tilanteissa työssä ja työyhteisöissä. Ihmisten arvokkaan ja luottamuksellisen kohtaamisen lisäksi dialogisuus ja reflektiivisyys ovat ratkaisukeskeisyyden lisäksi työnohjaukseni fokuksessa. Tavoitteena on saada työyhteisöissä syntymään uudenlaisia dialogisia ajattelu – ja toimintatapoja.