Slide

Olen perhe- ja paripsykoterapeutti sekä sosiaalityöntekijä. Minulla on pitkä kokemus työskentelystä vaikeuksia kohdanneiden perheiden, lasten ja nuorten kanssa. Olen perehtynyt erityisesti sijoitettujen ja adoptoitujen lasten ja heidän perheidensä kohtaamiin haasteisiin. Olen työskennellyt liki 20 vuotta järjestössä asiakas- ja kehittämistehtävissä sekä kymmenen vuoden ajan kunnan sosiaalityössä, pääasiassa lastensuojelun tehtävissä.

Oman perhehistorian, -dynamiikan, vuorovaikutus- ja kiintymyssuhteiden tunteminen on merkityksellistä. Työotteeni on integratiivinen, olen keskusteleva ja kannustava. Terapeuttina pyrin luomaan tilaa turvalliseen keskusteluun ja pulmallisten tilanteiden avaamiseen yhdessä sekä autan löytämään uusia näkökulmia ja voimavaroja muutokseen. Ymmärretyksi ja kohdatuksi tuleminen on avain kohti muutosta.

Ota yhteyttä:
Sähköpostilla: heli.reinikainen@kandela.fi