Slide

 

Erilaisiin työpaikan riitatilanteisiin ja niiden selvittämisiin joudutaan usein pyytämään apua ulkopuoliselta sovittelijalta. Olen erikoistunut työyhteisösovitteluun, jossa ratkotaan työpaikalla syntyneitä konflikteja yhdessä dialogin ja vuorovaikutuksen kautta. Minulla on vankka kokemus sovittelutoiminnasta, sillä olen toiminut Sovittelutoimiston johtajana Oulussa vuosina 2006-2018.

Työyhteisösovittelu toimii konfliktinratkaisumenetelmänä muun muassa haastavissa ja monitahoisissa kiusaamistilanteissa työpaikoilla. Monesti konfliktit ovat jatkuneet työpaikoilla jo pitkään, eikä niihin ole löydetty tyydyttävää ratkaisua

 

Usein ulkopuolisen neutraalin sovittelijan läsnäolo konfliktien ratkaisemiseksi auttaa pääsemään osapuolia tyydyttävään lopputulokseen syyllistämättä ketään siihen osallistuvia.

Tärkeintä työssäni on luottamuksellisen ilmapiirin luominen, tasapuolisuus ja kaikkia osapuolia kunnioittava vuoropuhelu. Palvelu muodostetaan tapauskohtaisesti riippuen konfliktista, sen kestosta, laadusta, osallisten määrästä, sekä taustakartoituksesta.