Slide

Tällä hetkellä työskentelen ratkaisukeskeisenä kuvataideterapeuttina, taidekasvattajana ja  kouluttajana.  Viimeiset kaksikymmentä vuotta olen toiminut erilaisissa ohjaus- ja opetustehtävissä työpajoilla, vapaalla sivistystyöllä, sote-alalla ja yksityisellä sektorilla. Asiantuntijuuteni on taiteen hyvinvointivaikutuksissa: Siinä kuinka taiteen keinoin voidaan vahvistaa itsetuntemusta, lisätä voimavaroja ja itseymmärrystä sekä tukea erilaissa elämänvaiheissa.  Minusta on valtavan kiehtovaa nähdä, mitä silloin tapahtuu, kun luovaan tekemiseen kytketään oman elämän tarkastelu.  Työssäni olen havainnut kuinka kuvallisen ilmaisun keinoin tuotetun kuvan välityksellä käyty voimavaralähtöinen ja ratkaisukeskeinen dialogi, auttaa löytämään niin omat vahvuudet ja voimavarat kuin kohtaamaan omat haasteet ja kasvukohdat. Kuva auttaa niiden käsittelyssä toisella tavoin kuin pelkkä keskustelu.  Tässä prosessissa olen mahdollistaja ja kanssakulkija. Työskentelyasenteeni on tasa-arvoinen. Näen että ihmisessä itsessään piilee viisaus ja taito tulkita elämäänsä ja luoda siitä tarina, joka on valoisa. Tavoitteenani on vahvistaa ja tukea asiakkaan käsitystä siitä, kuinka paljon hän itse pystyy vaikuttamaan myönteisillä sanoilla, teoilla ja asenteella siihen, että voi psyykkisesti ja fyysisesti paremmin. Haluan auttaa asiakkaitani tuntemaan elämässään toimijuutta, toivoa ja itsearvostusta.


Tavoitteenani on luoda mahdollisimman rauhoittava, turvallinen ja inspiroiva työskentely-ympäristö, jossa asiakas voi hiljentyä oman itsen, kuvallisen ilmaisun ja sen myötä syntyvien oivallusten äärelle.  Käytän työskentelyssäni kuvallisen ilmaisun ja voimavaralähtöisen ratkaisukeskeisen dialogin lisäksi erilaisia rentoutusmenetelmiä ja tarinoita, jotka auttavat pääsemään kosketuksiin omiin ajatuksiin ja tunteisiin sekä luomaan paremman yhteyden itseen.

Ratkaisukeskeisessä  kuvataideterapiassa kuvalla on välineellinen arvo, sen tehtävä on tukea ajattelua ja vuorovaikutusta, joten sitä ei tulkita tai arvioida taideteoksena.  Osallistuminen ei edellytä aiempaa kuvataiteellista osaamista tai lahjakkuutta. Tärkeintä on oma kiinnostus ja innostus lähteä käsittelemään itseen liittyviä asioita, tunteita ja ajatuksia kuvallisen ilmaisun keinoin.

Kandelassa otan vastaan ratkaisukeskeisen kuvataideterapian yksilöasiakkaita sekä ryhmiä kuten esimerkiksi kehittämäni Voimaannu erosta®-eroryhmä ja Voimavarana työyhteisö -päivä.

Ota yhteyttä:
Sähköpostilla: hannele.ala-keskinen@kandela.fi
Puhelimitse: