Slide

 

Olen toukokuussa 2021 valmistuva pari- ja perhepsykoterapeutti. Pohjakoulutukseltani olen sosionomi, sosiaalityöntekijä (YTM) ja liikuntaneuvoja. Lisäksi minulla on eläinavusteisen kasvatus- ja kuntoutustyön koulutus. Erityisinä osaamisalueinani ovat lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä vuorovaikutukseen liittyvät ilmiöt, lastensuojelun piirissä olevat perheet, neuropsykologisesti oireilevat sekä koulumaailmaan liittyvät erityiskysymykset. Olen toiminut työssäni niin yksilöiden, parien, perheiden kuin ryhmienkin kanssa. Minulla on kokemusta myös erilaisista verkostojen kanssa tehtävistä yhteistöistä. Työkokemusta löytyy myös eläinavusteisesta pari- ja perhepsykoterapiasta hevosten ja koirien kanssa.

Olen työskennellyt monissa erilaisissa sosiaalialan tehtävissä ja viimeisimpänä koulun sosiaalityössä noin yhdeksän vuoden ajan. Lisäksi olen koko pari- ja perhepsykoterapeuttiopintojeni aikana työskennellyt parien ja perheiden kanssa terapiassa käyttäen työssäni hevosia ja koiria.

 

Näkökulmani pari- ja perhepsykoterapiaan on integratiivinen ja näin ollen minulla on näkemystä useista eri terapiasuuntauksista. Voimme yhdessä valita juuri teidän tilanteeseenne sopivan tarkastelukulman. Uskon siihen, että uusi alku voidaan löytää yhteisen tutkimisen ja matkan kautta. Terapiassa minulle tärkeää on asiakkaan arvostava kohtaaminen sekä turvallinen ja avoin dialogi. Terapeuttina olen empaattinen, hyväksyvä ja rauhallinen. Liikuntataustani vuoksi meillä on mahdollista yhdistää psykoterapiaan myös kehollisia elementtejä. Ihmisen fyysinen puoli on yksi tärkeä osa kokonaisvaltaista hyvinvointia ja voi liittyä myös psyykkiseen hyvinvointiin. Terapiassa tavoitteenamme on päästä yhdessä tutkimaan ja saamaan yhä syvempää ymmärrystä sinusta, kokemuksistasi ja elämästäsi sekä löytää uusia näkökulmia ja keinoja selvitä eteenpäin. Tärkeintä on, että kanssani voit olla juuri sellainen kuin olet.