Slide

 

Olen integratiivinen pari- ja perhepsykoterapeutti. Pohjakoulutukseltani olen sosiaalityöntekijä (YTM), sosionomi (AMK) ja liikuntaneuvoja. Lisäksi minulla on eläinavusteisen kasvatus- ja kuntoutustyön koulutus sekä psykofyysisen psykoterapian koulutus. Erityisinä osaamisalueinani ovat lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä vuorovaikutukseen liittyvät ilmiöt, lastensuojelun piirissä olevat perheet, neuropsykologisesti oireilevat sekä koulumaailmaan liittyvät erityiskysymykset. Olen toiminut työssäni niin yksilöiden, parien, perheiden kuin ryhmienkin kanssa. Minulla on kokemusta myös erilaisista verkostojen kanssa tehtävistä yhteistöistä sekä eläinavusteisesta pari- ja perhepsykoterapiasta hevosten ja koirien kanssa. Olen työskennellyt monissa erilaisissa sosiaalialan tehtävissä ja nyt psykoterapeutin työtä ennen viimeisimpänä koulun sosiaalityössä.

 

Näkökulmani pari- ja perhepsykoterapiaan on integratiivinen ja näin ollen minulla on näkemystä useista eri terapiasuuntauksista. Voimme yhdessä valita juuri teidän tilanteeseenne sopivan tarkastelukulman. Uskon siihen, että uusi alku voidaan löytää yhteisen tutkimisen ja matkan kautta. Terapiassa minulle tärkeää on asiakkaan arvostava kohtaaminen sekä turvallinen ja avoin dialogi. Terapeuttina olen empaattinen, hyväksyvä ja rauhallinen. Liikuntataustani vuoksi meillä on mahdollista yhdistää psykoterapiaan myös kehollisia elementtejä, sillä fyysinen kehomme on yhteydessä psyykkisen hyvinvoinnin kanssa. Terapiassa tavoitteenamme on päästä yhdessä tutkimaan ja saamaan yhä syvempää ymmärrystä sinusta, kokemuksistasi ja elämästäsi sekä löytää uusia näkökulmia ja keinoja selvitä eteenpäin. Tärkeintä on, että kanssani voit olla juuri sellainen kuin olet.