Slide

Psykoterapiasuuntaukseni on psykoanalyyttinen.  Analyyttisessa psykoterapiassa tutkitaan elämänkokemusten vaikutusta asiakkaan suhtautumiseen itseensä, toisiin ihmisiin ja muuhun todellisuuteen. Tutkiminen tapahtuu kahdenkeskisessä keskustelussa. Tavoitteena on asiakkaan itseymmärryksen lisääntyminen, joka lievittää psyykkistä oireilua. Terapia on yleensä pitkäkestoista ja tapaamiset toteutuvat viikoittain.

Ota yhteyttä:
Sähköpostilla: arja.ylarakkola@kandela.fi
Puhelimitse: 050 432 1397